GESTIÓ INTEGRAL DE L’ÀREA DE RECURSOS HUMANS

Des del Gremi, sabedors de la dificultat per la gestió integral de l’àrea de Recursos Humans, oferim un ventall de serveis addicionals per donar resposta a reptes que planteja la nova legislació laboral.

Des del nostre servei d’assessoria laboral, els nostres experts poden entre d’altres realitzar les següents actuacions.

Serveis que s’ofereixen:

GESTIÓ DE PERSONAL

Gestió integral de l’assessoria laboral adoptada a la seva empresa incloent:

 • Elaboració del calendari laboral.
 • Redacció de documents tant de règim sancionador com amb modificacions contractuals, cartes d’acomiadament pactes de no competència, modificació de calendaris, assistent, negociació treballadors.
 • Assistència en reunions, en comitè d’empresa així com assistència a inspeccions de treball i seguiment del procediment en via judicial.

DEFENSA JURÍDICA

 • Oferim una defensa jurídica que abasta diverses àrees del dret laboral i social en actes de mediació, conciliació i processos judicials en l’ordre social. El nostre equip d’advocats especialitzats està capacitat per poder donar assistència i representació legal.

AUDITORIA DE NÒMINES

 • Revisió i avaluació de les retribucions i conceptes salarials adaptats al nostre conveni per tal de fer més efectiva la gestió del personal amb especial valoració dels conceptes salarials i estructura de complements.

AUDITORIA PACTE D’EMPRESES

 • Valoració de la correspondència del nostre conveni i legislació general amb el pacte, conveni o acord d’empresa.

IMPLANTACIÓ I GESTIÓ DEL CANAL DE DENÚNCIES

Estrenem un servei vital al GREMI de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya:

 • L’assessorament per a la nova implantació que exigeix un canal de denúncies a les empreses.
 • Amb els canvis normatius recents, garantim el compliment total i una transició sense problemes.
 • T’oferim assessorament personalitzat, assegurant la seguretat i confidencialitat del teu canal de denúncies.

Avantatges:

 • Compliment normatiu garantit.
 • Assessorament personalitzat.
 • Seguretat i confidencialitat.
 • Transició sense problemes.

ELABORACIÓ I MANTENIMENT DELS PLANS D’IGUALTAT I LGTBI

 • La llei 3/2007 i el R.D 6/2014 regulen un conjunt de mesures en matèria d’igualtat i prevenció de l’assetjament per raó de gènere a l’empresa.
 • De les diverses actuacions preventives que ha d’implementar l’empresa destaca l’obligatorietat de l’empresa de confeccionar un pla d’igualtat i registrar-lo al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Nosaltres ens encarreguem de l’elaboració, tramitació i presentació al departament de treball, així com la gestió d’incidències i la tramitació d’expedients fins a l’aplicació de sancions si s’escau dins aquest àmbit específic de les relacions laborals.

ASSISTÈNCIA LLETRADA PRESENCIAL

 • L’assistència lletrada presencial que oferim té com a objectiu el suport legal i la representació en les reunions amb comitè d’empresa o delegat sindical.

SERVEI D’AVALUACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I PROPOSTA D’ENQUADRAMENT DEL PERSONAL AL GRUP I AL NIVELL

 • El servei d’auditoria de llocs de treball i proposta d’enquadrament, valora els perfils professionals de l’empresa i proposa la seva adequació de la classificació professional del conveni Col·lectiu.

Per a més informació sobre aquests serveis us podeu posar en contacte amb:

Ricard Sánchez, r.sanchez@gremi.net – Tel. 93 481 31 61

Ramón Vilatella, r.vilatella@gremi.net – Tel. 93 481 31 61