INFORMACIÓ Núm. 1/2016 – Nous canvis dels tipus de retenció

2016-07-07T16:17:10+02:00

Degut als continus canvis produïts en els tipus de retencions a compte aplicables, i concretament referit al RD 634/2015, ens permetem fer-vos un breu resum dels mateixos, desglossant els principals rendiments a aplicar des del 1 de Gener del 2016. 19% - RENDIMENTS PEL CAPITAL MOBILIARI (INTERESSOS) 19% - RENDIMENTS PROCEDENTS D'ARRENDAMENTS D'INMOBLES 19% - [...]