27 02, 2018

13/2018 Entra en vigor el Decret 152/2017 sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus de Catalunya

2018-02-27T16:24:37+01:00

El passat 19 de gener de 2018, va entrar en vigor la nova codificació, classificació i vies de gestió dels residus a Catalunya, determinada en el Decret 152/2017. Es tracta d’una actualització del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, derivada dels canvis i avenços que s’han [...]

13/2018 Entra en vigor el Decret 152/2017 sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus de Catalunya2018-02-27T16:24:37+01:00
14 02, 2018

12/2018 Novetats en la normativa de protecció de dades de caràcter personal

2020-05-21T16:06:38+02:00

El 27 d'abril de 2016 es va aprovar i va entrar en vigor el Reglament Europeu (UE RGPD 2016/679) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades, i serà directament aplicable i obligatori el 25 de maig de [...]

12/2018 Novetats en la normativa de protecció de dades de caràcter personal2020-05-21T16:06:38+02:00
13 02, 2018

INFORMACIÓ NÚM. 11/2018 “Guia orientativa i d’ajuda per a la identificació dels requisits legals que són aplicables a la indústria gràfica” Actualitzada a 30/01/2018

2018-02-13T10:44:07+01:00

El Departament de Medi Ambient del Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya ha actualitzat la "Guia d'ajuda per a la identificació dels requisits legals que són aplicables a la indústria gràfica". Aquesta eina d'ajuda s'actualitza cada 4 mesos. En el següent enllaç podeu descarregar la Guia. DESCARREGAR GUIA   DEPARTAMENT DE [...]

INFORMACIÓ NÚM. 11/2018 “Guia orientativa i d’ajuda per a la identificació dels requisits legals que són aplicables a la indústria gràfica” Actualitzada a 30/01/20182018-02-13T10:44:07+01:00
Go to Top