CURS DE DISSENY I ART FINAL (TELEMÀTIC) DE PRODUCTES GRÀFICS

50 hores · 100% subvencionat

Dates: Del 30 de gener al 26 de març 2024.

Horaris: Dimarts i dijous, de 17:30h a 20:30h.

Preu: 100% subvencionat.

Lloc: Telemàtic

1. Arts finals i prototips

-Components de l’art final: originals, tipografies, perfils de color, mostres de paper i altres.

-Normes de qualitat aplicables sobre el lliurament d’originals digitals per a la producció gràfica.

-Formats digitals d’imatges i documents (TIFF-IT, EPS, PDF, JDF i altres).

-Adaptació de l’art final al sistema de sortida.

-Verificació de l’adequació de l’art final mitjançant programes de revisió.

-Classes de prototips: avantatges i inconvenients.

-Elaboració de prototips físics i digitals: materials i fases de producció.

2. Entorn digital en el disseny

-Introducció a l’entorn digital: condicionants tècnics.

-Distribució on-line i off-line.

-Serveis digitals a Internet.

-Diferències entre disseny per a impressió i disseny digital: resolució, tipografies i altres.

-Eines per a la generació de llibres o documents digitals.

-Ajusts dels programes de conversió a format electrònic: resolucions, lineatures, factors de compressió d’imatges, incrustació de fonts, gestió del color i altres.

-Arxius informàtics en l’entorn digital i les limitacions respecte al format.

-Principis bàsics de comunicació gràfica digital.

-Verificació del funcionament de l’aplicació en diferents navegadors i plataformes.

3. Proves impreses 

-Tipus de proves.

-Revisió dels texts i la maquetació en les proves impreses.

-Normes ortotipogràfiques: Teoria gramatical. Redacció literària. Sintaxi. Ortografia.

-Correcció de proves i simbologia. Normes sobre signes de correcció.

-Comprovació de la reproducció del color en proves impreses. Ús de tires de control.

-Normes per a la indicació de correccions en les proves impreses.

 

4. Control de la qualitat en preparació d’arts finals

-Control de matèries primeres: pel·lícules, planxes, tinta i suports.

-Qualitat de la imatge a la planxa CTP.

-Control del color: densitometria, colorimetria i espectrofotometria.

-Estandardització de processos d’impressió. Normes de qualitat aplicables.

-Estandardització dels processos d’acabat. Normes de qualitat aplicables.

-Qualitat de la imatge en la pel·lícula: guany de punt, afinament i contrast.

-Comportament de la tinta: transferència, desviació monocromàtica, error de to, grisor i addicionabilitat.

Si desitgeu més informació us podeu posar en contacte amb Ramón Vilaltella – r.vilaltella@gremi.net – Tel. 93 481 31 61 o bé omplir el formulari d’inscripció i ens posarem amb contacte amb vostè.