9 02, 2016

INFORMACIÓ NÚM. 3/2016 Ordre de cotització a la Seguretat Social per al 2016

2020-05-21T16:07:20+02:00

El 31 de gener es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat l'Ordre ESS/70/2016, de 29 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional, contingudes en l'article 115 de la Llei 48/2015, de 29 [...]

INFORMACIÓ NÚM. 3/2016 Ordre de cotització a la Seguretat Social per al 20162020-05-21T16:07:20+02:00
8 02, 2016

INFORMACIÓ NÚM. 2/2016 Model 184 – Declaració informativa anual de les entitats en règim d’atribució de rendes

2016-07-07T16:05:53+02:00

Els remetem la present circular per recordar-los els principals aspectes a tenir en compte en relació al model 184 - declaració informativa anual de les entitats en règim d'atribució de rendes. Com saben, aquesta declaració informativa corresponent a l'exercici 2015 haurà de presentar-se durant el mes de febrer de 2016 i estaran obligades a presentar-la [...]

INFORMACIÓ NÚM. 2/2016 Model 184 – Declaració informativa anual de les entitats en règim d’atribució de rendes2016-07-07T16:05:53+02:00
Go to Top