14 03, 2016

INFORMACIÓ Núm. 5/2016 – Impost sobre els habitatges buits

2016-07-07T16:31:16+02:00

Els remetem la present nota a fi d'informar-los sobre les novetats relatives a el “Impost sobre els habitatges buits” incorporats pel Decret 183/2016, de 16 febrer, així com per l'Ordre VEH/35/2016, de 19 de febrer. En particular, es fixa per mitjà de les cites normes el termini de declaració de l'impost, que estarà comprès entre [...]

INFORMACIÓ Núm. 5/2016 – Impost sobre els habitatges buits2016-07-07T16:31:16+02:00
6 03, 2016

INFORMACIÓ Núm. 4/2016 – Renovació de certificats FNMT-RCM de persona jurídica i entitats sense personalitat jurídica

2020-05-21T16:07:20+02:00

Els remetem nota informativa publicada per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària en relació a la normativa aplicable, a partir d'1 de juliol de 2016, en relació a la renovació dels certificats de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. A partir de març 2016 la FNMT–RCM començarà a expedir els nous certificats de representant de [...]

INFORMACIÓ Núm. 4/2016 – Renovació de certificats FNMT-RCM de persona jurídica i entitats sense personalitat jurídica2020-05-21T16:07:20+02:00
Go to Top