29 09, 2016

INFORMACIÓ Núm. 22/2016 Nous subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’Agència Tributària (Llei 39/2015)

2020-05-21T16:07:14+02:00

El 2 d'octubre de 2016 és la data d'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aquesta Llei obliga, entre uns altres, a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques. Entre les entitats sense personalitat jurídica [...]

INFORMACIÓ Núm. 22/2016 Nous subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’Agència Tributària (Llei 39/2015)2020-05-21T16:07:14+02:00
28 09, 2016

INFORMACIÓ Núm. 21/2016 Nou procediment per a la documentació de les actuacions de la Inspecció de Treball Ordre ESS/1452/2016

2020-05-21T16:07:14+02:00

El passat 12 de Setembre de 2016, ha estat publicada en el BOE, l'Ordre ESS/1452/2016, amb vigència des de 13 de Setembre de 2016, per la qual es regula el nou procediment per a la documentació de les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, de la que farem breus referències per als [...]

INFORMACIÓ Núm. 21/2016 Nou procediment per a la documentació de les actuacions de la Inspecció de Treball Ordre ESS/1452/20162020-05-21T16:07:14+02:00
20 09, 2016

INFORMACIÓ Núm. 20/2016 Novetats normatives fiscals

2020-05-21T16:07:14+02:00

Els remetem la present nota a fi d'informar-los sobre les següents novetats normatives, les quals entenem que poden ser del seu interès: a) Pagament fraccionat mínim (Impost de societats). D'acord con les informacions procedents del ministeri d'Economia, durant el present mes de setembre es preveu l'establiment mitjançant el Decret-Llei d'un tipus impositiu mínim del 20% [...]

INFORMACIÓ Núm. 20/2016 Novetats normatives fiscals2020-05-21T16:07:14+02:00
14 09, 2016

Èxit d’assitència a la conferència de José Maria Gay de Liébana pels empresaris de Lleida

2020-05-21T16:07:14+02:00

En l'Aula Magna de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de Lleida, plena de gom a gom, es va celebrar el passat 12 de setembre la conferència impartida brillantment per José Maria Gay de Liébana titulada ANÀLISI DEL MOMENT ECONÒMIC GLOBAL I ESTUDI DEL SECTOR DE LA IMPRESSIÓ, amb la col·laboració de la Diputació de Lleida i KODAK [...]

Èxit d’assitència a la conferència de José Maria Gay de Liébana pels empresaris de Lleida2020-05-21T16:07:14+02:00
9 09, 2016

INFORMACIÓ Núm. 19/2016 El Gremi signa un conveni amb el bancSabadell amb condicions preferents pels agremiats

2016-09-09T12:45:49+02:00

El Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya acaba de signar un Conveni amb el bancSabadell amb condicions preferents per les empreses agremiades. Els productes que engloba actualment aquesta oferta són els següents: OFERTA ACTIVITAT EMPRESARIAL Compte Expansió Negocis Plus PRO Compte Expansió Negocis PRO Compte Expansió Empreses Pòlissa de crèdit a [...]

INFORMACIÓ Núm. 19/2016 El Gremi signa un conveni amb el bancSabadell amb condicions preferents pels agremiats2016-09-09T12:45:49+02:00
8 09, 2016

INFORMACIÓ Núm. 18/2016 – Pla de Missions Comercials pel segon semestre de 2016, amb l’ajut d’ACCIÓ

2016-09-08T10:07:04+02:00

Un cop concedits els ajuts d’ACCIÓ pel 2016, adjuntem el Pla de Missions Comercials pel segon semestre, amb les dates definitives. Les empreses participants comptaran amb l’ ajut d’una bossa de viatge per part d’ACCIÓ.   Ghana Nigèria - 18 al 24 de setembre Sol·licitud d'informació - INSCRIPCIÓ   Sudàfrica - 25 al 30 de [...]

INFORMACIÓ Núm. 18/2016 – Pla de Missions Comercials pel segon semestre de 2016, amb l’ajut d’ACCIÓ2016-09-08T10:07:04+02:00
7 09, 2016

INFORMACIÓ Núm. 17/2016 – Programa de cupons a la internacionalització

2020-05-21T16:07:17+02:00

El programa de cupons a la internacionalització  d’ACCIÓ, us permet contractar serveis professionals d’experts en exportació subvencionats, oferts per proveïdors acreditats per la nostra entitat, que al mateix temps està acreditada per ACCIÓ. Si has de posar en marxa un projecte d’iniciació a l’exportació i no exportes o vas exportar menys del 15%  de la [...]

INFORMACIÓ Núm. 17/2016 – Programa de cupons a la internacionalització2020-05-21T16:07:17+02:00
7 09, 2016

INFORMACIÓ Núm. 16/2016 – Calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2017

2020-05-21T16:07:17+02:00

Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 37 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de [...]

INFORMACIÓ Núm. 16/2016 – Calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 20172020-05-21T16:07:17+02:00
Go to Top