29 01, 2021

9/2021 El Govern destinarà 618 M€ a un nou pla d’ajuts durant el primer trimestre de l’any

2021-04-28T13:15:28+02:00

Davant la reiteració de consultes sobre els plans d’ajudes que promociona la Generalitat de Catalunya, hem de dir-vos que encara no s’ha publicat al DOGC i que l’únic de què disposem és la informació que us adjuntem.

9/2021 El Govern destinarà 618 M€ a un nou pla d’ajuts durant el primer trimestre de l’any2021-04-28T13:15:28+02:00
29 01, 2021

8/2021 Instrucció 2/2021 sobre els procediments administratius per la tramitació d’expedients d’ocupació

2021-01-29T17:07:41+01:00

S'ha publicat la Instrucció 2/2021, de 27 de gener, de la secretaria general, sobre els procediments administratius per la tramitació d'expedients de regulació d'ocupació en relació amb el Reial Decret Llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació. Vista la publicació del Reial Decret Llei 2/2021, [...]

8/2021 Instrucció 2/2021 sobre els procediments administratius per la tramitació d’expedients d’ocupació2021-01-29T17:07:41+01:00
28 01, 2021

7/2021 Reial Decret Llei 2/2021 Renovació d’Ertos

2021-02-08T18:03:26+01:00

Us adjuntem nota informativa sobre el Reial Decret Llei 2/2021, de 26 de gener, on s'incorporen les renovacions dels diferents tipus d'Ertos fins a 31 de maig. Com podreu apreciar la novetat més important es centra en l'ampliació del plaç de l'anomenada reserva de treball, que a la pràctica vol dir l'extensió de les limitacions [...]

7/2021 Reial Decret Llei 2/2021 Renovació d’Ertos2021-02-08T18:03:26+01:00
27 01, 2021

6/2021 Pla d’igualtat

2021-01-27T09:35:03+01:00

La Llei 3/2007 i el R.D. 6/2014 regulen un conjunt de mesures en matèria d'igualtat i prevenció de l'assetjament per raó de gènere a l'empresa. De les diverses actuacions preventives que ha d'implementar l'empresa destaca l'obligatorietat de l'empresa de confeccionar un pla d'igualtat i registrar-lo al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. L'incompliment d'aquesta [...]

6/2021 Pla d’igualtat2021-01-27T09:35:03+01:00
21 01, 2021

4/2021 Conferència sobre l’Actualitat Normativa Laboral

2021-01-21T13:28:46+01:00

Us adjuntem la ponència i vídeo de la conferència realitzada "Actualitat Normativa Laboral" el 21 de gener a càrrec de Mateo Argerich, advocat, assessor laboral del Gremi i professor de Dret del Treball i Seguretat Social a la Universitat de Barcelona. DESCARREGAR PONÈNCIA Per veure el vídeo cliqueu al link i poseu el codi d’accès [...]

4/2021 Conferència sobre l’Actualitat Normativa Laboral2021-01-21T13:28:46+01:00
13 01, 2021

3/2021 Novetats dels Pressupostos Generals de l’Estat en matèria laboral i de Seguretat Social

2021-01-13T17:48:46+01:00

Amb data 1 de gener de 2021 ha entrat en vigor la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021, amb importants novetats en relació al salari mínim interprofessional, cotització a la Seguretat Social, Treball autònom, moratòria en les quotes de la Seguretat Social, jubilació i altres normatives [...]

3/2021 Novetats dels Pressupostos Generals de l’Estat en matèria laboral i de Seguretat Social2021-01-13T17:48:46+01:00
8 01, 2021

2/2021 Instrucció 1/2021, de 5 de gener, de la Secretaria General, sobre els procediments administratius per la tramitació d’expedients de regulació temporal d’ocupació vinculats a modificacions normatives en matèria de salut pública

2021-01-08T12:30:00+01:00

Atès les noves restriccions d’activitat programades des de la Generalitat de Catalunya i considerant que aquestes mesures poden provocar noves situacions d’afectació als Ertos de força major, la Secretaria General del Departament de Treball ha publicat una instrucció aclaridora sobre el procediment a seguir en el supòsit de què aquestes noves instruccions us afectin. Us [...]

2/2021 Instrucció 1/2021, de 5 de gener, de la Secretaria General, sobre els procediments administratius per la tramitació d’expedients de regulació temporal d’ocupació vinculats a modificacions normatives en matèria de salut pública2021-01-08T12:30:00+01:00
8 01, 2021

1/2021 Notificacions per mitjans electrònics per part de l’Ajuntament de Barcelona

2021-01-08T09:45:43+01:00

Des del mes d'octubre de 2020, l'Ajuntament de Barcelona està implementant, de la mateixa manera que altres Administracions Públiques i en substitució de les notificacions en paper, el sistema de notificació per mitjans electrònics als subjectes obligats a rebre-les per aquest mitjà, d'acord amb els articles 14 i 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, [...]

1/2021 Notificacions per mitjans electrònics per part de l’Ajuntament de Barcelona2021-01-08T09:45:43+01:00
Go to Top