Actualment estem negociant un nou Conveni Col·lectiu. El procés de negociació es pot allargar en el temps i per tant, fins que no hi hagi un nou Conveni, les Taules Salarials són les mateixes de l’any 2020.