29 11, 2016

INFORMACIÓ NÚM. 29/2016 Nou sistema d’avisos de l’AEAT. Aspectes a tenir en compte en relació a les comunicacions electròniques

Com ja els vàrem informar en la nostra informació Núm. 22/2016, el 2 d'octubre va entrar en vigor la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que va establir nous obligats i noves obligacions en l'ús de mitjans electrònics en les relacions amb les Administracions Públiques. És per aquest motiu que hem [...]

28 10, 2016

INFORMACIÓ NÚM. 27/2016 Cancel·lació de l’entrada en vigor del sistema de subministrament d’informació immediata

Des de finals de l'any 2014 l'Agència Tributària treballava en el Sistema de Subministrament d'Informació Immediata (Sistema SII), pel qual determinats contribuents haurien de remetre la informació de la seva facturació en un termini màxim de 4 dies naturals des que la factura és emesa, o en el cas de factures rebudes, en un termini [...]

4 10, 2016

INFORMACIÓ Núm. 23/2016 Pagament fraccionat – Impost sobre Societats

Els remetem la present nota a fi d'informar-los sobre les novetats relatives al pagament fraccionat de l'Impost de societats incorporades pel Reial decret-llei 2/2016. Aquestes mesures afecten exclusivament a aquelles empreses de les quals l'import net de la xifra de negocis en els 12 mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu [...]

29 09, 2016

INFORMACIÓ Núm. 22/2016 Nous subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’Agència Tributària (Llei 39/2015)

El 2 d'octubre de 2016 és la data d'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aquesta Llei obliga, entre uns altres, a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques. Entre les entitats sense personalitat jurídica [...]

20 09, 2016

INFORMACIÓ Núm. 20/2016 Novetats normatives fiscals

Els remetem la present nota a fi d'informar-los sobre les següents novetats normatives, les quals entenem que poden ser del seu interès: a) Pagament fraccionat mínim (Impost de societats). D'acord con les informacions procedents del ministeri d'Economia, durant el present mes de setembre es preveu l'establiment mitjançant el Decret-Llei d'un tipus impositiu mínim del 20% [...]

14 03, 2016

INFORMACIÓ Núm. 5/2016 – Impost sobre els habitatges buits

Els remetem la present nota a fi d'informar-los sobre les novetats relatives a el “Impost sobre els habitatges buits” incorporats pel Decret 183/2016, de 16 febrer, així com per l'Ordre VEH/35/2016, de 19 de febrer. En particular, es fixa per mitjà de les cites normes el termini de declaració de l'impost, que estarà comprès entre [...]

6 03, 2016

INFORMACIÓ Núm. 4/2016 – Renovació de certificats FNMT-RCM de persona jurídica i entitats sense personalitat jurídica

Els remetem nota informativa publicada per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària en relació a la normativa aplicable, a partir d'1 de juliol de 2016, en relació a la renovació dels certificats de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. A partir de març 2016 la FNMT–RCM començarà a expedir els nous certificats de representant de [...]

8 02, 2016

INFORMACIÓ NÚM. 2/2016 Model 184 – Declaració informativa anual de les entitats en règim d’atribució de rendes

Els remetem la present circular per recordar-los els principals aspectes a tenir en compte en relació al model 184 - declaració informativa anual de les entitats en règim d'atribució de rendes. Com saben, aquesta declaració informativa corresponent a l'exercici 2015 haurà de presentar-se durant el mes de febrer de 2016 i estaran obligades a presentar-la [...]

18 01, 2016

INFORMACIÓ Núm. 1/2016 – Nous canvis dels tipus de retenció

Degut als continus canvis produïts en els tipus de retencions a compte aplicables, i concretament referit al RD 634/2015, ens permetem fer-vos un breu resum dels mateixos, desglossant els principals rendiments a aplicar des del 1 de Gener del 2016. 19% - RENDIMENTS PEL CAPITAL MOBILIARI (INTERESSOS) 19% - RENDIMENTS PROCEDENTS D'ARRENDAMENTS D'INMOBLES 19% - [...]

Ús de cookies

Aquest lloc Web fa ús de cookies pròpies i de tercers per facilitar la seva navegació i millorar els nostres serveis. Si continua a la Web navegant accedint a les diferents àrees i menús, es considerarà que accepta la instal·lació i ús de les cookies. Pot negar-se o modificar la configuració i obtenir més informació en la nostra Política de Cookies ACEPTAR

Aviso de cookies