29 09, 2016

INFORMACIÓ Núm. 22/2016 Nous subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’Agència Tributària (Llei 39/2015)

El 2 d'octubre de 2016 és la data d'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aquesta Llei obliga, entre uns altres, a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques. Entre les entitats sense personalitat jurídica [...]

20 09, 2016

INFORMACIÓ Núm. 20/2016 Novetats normatives fiscals

Els remetem la present nota a fi d'informar-los sobre les següents novetats normatives, les quals entenem que poden ser del seu interès: a) Pagament fraccionat mínim (Impost de societats). D'acord con les informacions procedents del ministeri d'Economia, durant el present mes de setembre es preveu l'establiment mitjançant el Decret-Llei d'un tipus impositiu mínim del 20% [...]

14 03, 2016

INFORMACIÓ Núm. 5/2016 – Impost sobre els habitatges buits

Els remetem la present nota a fi d'informar-los sobre les novetats relatives a el “Impost sobre els habitatges buits” incorporats pel Decret 183/2016, de 16 febrer, així com per l'Ordre VEH/35/2016, de 19 de febrer. En particular, es fixa per mitjà de les cites normes el termini de declaració de l'impost, que estarà comprès entre [...]

6 03, 2016

INFORMACIÓ Núm. 4/2016 – Renovació de certificats FNMT-RCM de persona jurídica i entitats sense personalitat jurídica

Els remetem nota informativa publicada per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària en relació a la normativa aplicable, a partir d'1 de juliol de 2016, en relació a la renovació dels certificats de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. A partir de març 2016 la FNMT–RCM començarà a expedir els nous certificats de representant de [...]

8 02, 2016

INFORMACIÓ NÚM. 2/2016 Model 184 – Declaració informativa anual de les entitats en règim d’atribució de rendes

Els remetem la present circular per recordar-los els principals aspectes a tenir en compte en relació al model 184 - declaració informativa anual de les entitats en règim d'atribució de rendes. Com saben, aquesta declaració informativa corresponent a l'exercici 2015 haurà de presentar-se durant el mes de febrer de 2016 i estaran obligades a presentar-la [...]

18 01, 2016

INFORMACIÓ Núm. 1/2016 – Nous canvis dels tipus de retenció

Degut als continus canvis produïts en els tipus de retencions a compte aplicables, i concretament referit al RD 634/2015, ens permetem fer-vos un breu resum dels mateixos, desglossant els principals rendiments a aplicar des del 1 de Gener del 2016. 19% - RENDIMENTS PEL CAPITAL MOBILIARI (INTERESSOS) 19% - RENDIMENTS PROCEDENTS D'ARRENDAMENTS D'INMOBLES 19% - [...]

Ús de cookies

Aquest lloc Web fa ús de cookies pròpies i de tercers per facilitar la seva navegació i millorar els nostres serveis. Si continua a la Web navegant accedint a les diferents àrees i menús, es considerarà que accepta la instal·lació i ús de les cookies. Pot negar-se o modificar la configuració i obtenir més informació en la nostra Política de Cookies ACEPTAR

Aviso de cookies