El Govern anuncia un primer paquet de mesures d’àmbit econòmic per tal de limitar els efectes negatius que tindrà sobre les empreses el tancament d’activitats provocat per la pandèmia.

Una de les propostes és la creació d’una línia de crèdit de 1.000 milions d’euros per millorar la liquiditat de les empreses. Aquest finançament anirà destinat a PIMES i ha d’anar vinculat al manteniment de llocs de treball i necessitats de liquiditat derivada del impacte negatiu de l’aturada econòmica provocada per la pandèmia.

Aquest finançament es formalitzarà a través de les entitats financeres amb l’aval de l’Institut Català de Finances o AVALIS de Catalunya. Aquesta línia preveu que el Govern assumeixi els 75% del risc de cada operació i les entitats financeres el 25% restant.

AVALIS gestionarà operacions entre 100.000 euros i un milió de euros i el ICF entre  1 i  2,5 milions. El període de devolució serà de 4 anys amb possibilitat d’un any de carència.

Us anirem informant a mesura que es desenvolupi legislativament aquest programa i a la vegada us animem a que ens remeteu la sol·licitud que us adjuntem ja que des del Gremi intentarem promoure l’establiment d’una línia sectorial.

DESCARREGAR SOL·LICITUD LÍNIA DE CRÈDITS

Ben cordialment,

Ricard Sánchez Llevot

Secretari General