En aquest criteri es determinen les condicions per les que els treballadors per compte pròpia o autònoms que les seves activitats hagin estat suspeses, o els que la seva facturació en el mes anterior al que es sol·licita la prestació es vegi reduïda, al menys, en un 75% en relació a la mitjana de facturació del semestre natural anterior.

Termini per sol·licitar la prestació: fins el 14 d’abril de 2020.

Lloc: A través de la Mútua d’Accidents de l’autònom.

Atentament,

Ricard Sánchez

Secretari General