Les administracions desatenen la petició del Gremi i d’altres Patronals reclamant crèdits directes a les empreses

Tal com us vàrem informar el passat 20 de març, vam sol·licitar tant a l’administració central com a l’autonòmica la creació d’unes línies de crèdit directes, (tramitació directa davant ICO i ICF) pels sectors industrials.

Malgrat que creiem que això és el que necessita el nostre sector i l’economia productiva, els publicitats crèdits en suport de les Pimes per contribuir a la millora de la tresoreria de les empreses, es tramitaran exclusivament mitjançant les oficines bancàries.

El procediment consistirà, en un procediment ordinari de sol·licitud de crèdit a la vostra oficina bancària fen esment de què voleu acollir-vos a aquests crèdits bonificats.

El banc farà tota la valoració i tramitació i una vegada aprovada l’operació, la trametrà al corresponent organisme oficial que avalarà un percentatge fins al 80% de l’import de l’operació.

Aquests crèdits tindran condicions bonificades, tal com us vam avançar, i en qualsevol cas el fet de què siguin avalats per l’administració pública entenem que pot ajudar a una valoració del risc més amable per part de les entitats financeres.

Aquests crèdits serviran tant per a crèdit nou com per refinançament d’altres existents.

Encara que no sigui la situació ideal, us animem a què feu tramitació d’aquests crèdits en el supòsits que s’establiran.

En principi es va aprovar una primera partida amb el Consell de Ministres d’ahir i tan aviat com es publiquin amb els diferents diaris oficials, les condicions, terminis i requeriments exigits i assessorarem per la seva tramitació.

 

Atentament,

Ricard Sánchez

Secretari General