És imprescindible que el Govern aprovi l’ajornament definitiu per tres mesos de les liquidacions dels tributs que gestiona l’Estat

 • Alemanya: crèdit sense límits per a les empreses.
 • França: pla de 300 mil milions d’euros per salvar les empreses.
 • Itàlia: suspensió de les obligacions de pagament d’impostos i contribucions, així com altres obligacions fiscals i incentius fiscals per al sanejament dels llocs de treball i bonificacions per als empleats que romanen en servei.

Malgrat les mesures extraordinàries de caràcter econòmic que han adoptat el Govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya, és imprescindible que en el proper Consell de Ministres s’aprovi l’ajornament definitiu per tres mesos de les liquidacions dels tributs que gestiona l’Estat i confirmi amb més seguretat la capacitat d’injectar liquiditat en les empreses per evitar la ruptura de la cadena de pagaments. Foment del Treball ha recopilat les principals mesures extraordinàries que han aprovat les principals economies europees.

Alemanya

 1. Crèdit sense límits per a les empreses.
 2. Exempcions fiscals i ajornament de pagaments d’impostos.
 3. Avançament de devolucions als contribuents.
 4. Mesures de flexibilitat laboral (Kurtzarbeit).
 5. Per finançar tot això s’usarà tot el superàvit obtingut els últims años.
 6. Es permet al kfW (ICO alemany) prestar fins a mig bilió d’euros en crèdits per evitar la fallida de les empreses i evitar destrucció d’ocupació.
 7. Les empreses podran reduir la seva jornada si el 10% de la plantilla es veu afectada pel virus.
 8. Facilitació a les empreses per reclamar les subvencions per a treballadors amb jornades laborals reduïdes.
 9. Augment de les inversions públiques en 12.400 M€.

França

 1. Establiment d’un mecanisme d’atur parcial excepcional i massiu.
 2. Ajornament del pagament d’impostos per part de les empreses del mes de Març.
 3. Estatus “d’activitat parcial” (similar al Kurtzarbeit i el ERTE). L’Estat finançarà fins al 84% dels sous dels empleats. Les empreses que vulguin formar part de l’esquema/estructura, rebran resposta en 48h.
 4. Les empreses que sofreixin una baixada severa de l’activitat podran endarrerir els seus pagaments d’impostos i taxes (sense definir fins quan).
 5. Pla de 300 mil milions d’euros per salvar les empreses.
 6. L’Estat assumirà el pagament dels crèdits bancaris contrets.
 7. Suspensió del pagament d’impostos i cotitzacions socials. De les factures de l’aigua, llum i gas, així com de lloguers.
 8. Se suspenen/paralitzen totes les reformes en tràmit parlamentari. Entre elles la reforma de les pensions i la que anava a restringir el subsidi d’atur.
 9. Taxis i Hotels passen a estar al servei de les necessitats de l’esforç sanitari. L’Estat pagarà els seus serveis.

Itàlia

El Consell de Ministres recentment va aprovar el decret “Capellà Itàlia” que conté les mesures econòmiques per respondre a l’emergència del coronavirus.

Es tracta de 4 blocs de mesures per enfortir el servei nacional de salut i el suport econòmic per a famílies, treballadors i empreses relacionades amb l’emergència epidemiològica del COVID-19:

 1. Finançament i altres mesures per millorar el sistema nacional de salut, la protecció civil i altres organismes públics involucrats en l’emergència.
 2. Suport a l’ocupació i als treballadors per a la defensa del treball i els ingressos.
 3. Suport creditici per a famílies i micro, petites i mitjanes empreses, a través del sistema bancari i l’ús del fons central de garantia.
 4. Suspensió de les obligacions de pagament d’impostos i contribucions, així com altres obligacions fiscals i incentius fiscals per al sanejament dels llocs de treball i bonificacions per als empleats que romanen en servei.
Font: Foment del Treball Nacional