El passat 11 d’octubre de 2016, a la convenció mundial anual d’IKEA per als proveïdores de paper i impressió, celebrada a Älmhult (Suècia) Indústria Gràfica Cayfosa va guanyar el prestigiós premi IKEA TULIP com a “The Best Print Quality, Cover printer” pel Catàleg IKEA 2017.

La rellevància d’aquest premi és molt important principalment per dues raons: El Catàleg IKEA és la publicació de major tirada en el món i el gegant suec IKEA una companyia reconeguda per la seva recerca permanent de l’excelència en la qualitat, el servei i el compromís amb la sostenibilitat ambiental.

Per tant, Cayfosa com a part del Grupo CirclePrinters, està molt orgullosa de que IKEA li hagi triat el millor impressor de cobertes 2016 pel seu “rendiment i coordinació en les 8 versions impreses”.

Font: www.alborum.com