Benvolguts/des,

Us informem que la Intersindical-CSC ha presentat una convocatòria de vaga general per al dia 18 d’octubre de 2019.

Informació referent a l’efecte de la vaga del 18 d’octubre de 2019 sobre la relació de treball i sobre la Seguretat Social del treballador.

Convocatòria de Vaga General formulada per la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) per al dia 18 d’octubre de 2019, una vaga general que pot afectar tant a les entitats i empreses públiques, com a les privades.

 

1. EFECTES DE LA VAGA SOBRE LA RELACIÓ DE TREBALL

Els efectes de la vaga sobre la relació laboral del treballador que exerceix aquest dret són els següents:

 1.1.- Suspensió del contracte de treball i, per tant, la interrupció de les obligacions respectives de treballar i remunerar el treball. En aquest sentit, és obvi que l’empresari pot preguntar al treballador si ha participat o no en la vaga (STS de 01.10.1992).

 1.2.- El treballador no percep el salari corresponent a la jornada de vaga.

Respecte als conceptes salarials afectats, queden exclosos de la detracció els següents:

• Els conceptes extrasalarials.

• Els festius d’entre setmana.

• Les vacances.

 En canvi, s’inclouen a la detracció:

• El salari base.

• Els complements salarials.

• Les pagues extres.

• El descans setmanal.

Respecte a la retribució en espècies, els Tribunals admeten la seva detracció encara que, donada la complexitat d’aquesta, no és habitual que s’apliqui en aquest tipus de retribució.

 1.3.- No afectació de les vacances.

L’exercici del dret de vaga no afecta ni a la durada del seu gaudi, ni a la seva retribució.

 

 2. EFECTES DE LA VAGA SOBRE LA SEGURETAT SOCIAL DEL TREBALLADOR

Els efectes de la vaga sobre la Seguretat Social del treballador són els següents:

 2.1.- Passa a la situació d’alta especial.

Perquè el treballador passi a aquesta situació d’alta especial caldrà que l’empresa comuniqui a la TGSS que aquell ha exercit el seu dret de vaga.  Per tant, s’haurà de comunicar a la gestoria que confeccioni les nòmines de l’empresa, el llistat de treballadors que han decidit exercir el seu dret de fer vaga aquell dia.

2.2- Se suspèn l’obligació de cotitzar.

Durant la jornada de vaga l’empresari no haurà de cotitzar pels treballadors que estiguin en situació d’alta especial.

2.3.- El treballador no té dret a la prestació per incapacitat temporal.

El treballador, mentre dura la situació de l’exercici de la vaga no té dret d’accés a la prestació d’incapacitat temporal, o sigui, no té el d’iniciar la prestació.

En canvi, qui ja estigui en aquesta situació, a l’inici de l’exercici de la vaga, continuarà gaudint del dret, ja que amb la relació laboral suspesa, per la situació prèvia de la incapacitat temporal, no es pot tornar a suspendre quelcom que ja ha estat suspès.

En cas de necessitar més informació, us podeu adreçar al departament laboral del Gremi. Tel. 93 481 31 61