Benvolgut agremiat/da,

En referència a les mesures de la salut pública, publicades al BOE d’ahir 11 de març (RD-Llei 6/2020) volem resaltar els següents punts:

  • Les baixes mèdiques seran emeses SEMPRE pels Serveis Públics de Salut.
  • L’assistència sanitària serà prestada pels Serveis Públics de Salut, MAI per la Mútua.
  • Per accedir a la prestació es precisa la baixa mèdica, tant per aïllament com per contagi.
  • La prestació es percebrà per import igual al corresponent a accident de treball (75% des de l’endemà a la baixa mèdica), per a totes les baixes emeses amb data 12 de març o posterior.
  • No haurà de presentar-se part DELTA atès que aquestes baixes es consideren derivades de contingència comuna.

A l’efecte de pagament delegat les deduccions hauran de realitzar-se de la següent manera (en breu es publicaran instruccions expresses):

1. Per a aquells processos amb una durada superior a 15 dies, s’acumularà la deducció completa en aquest tram.
2. Per a aquells processos inferiors a 15 dies, se sol·licitarà a la Mútua la devolució de la deducció com a deducció no practicada.

Per qualsevol informació podeu adreçar-vos a la nostra assessoria laboral.

Atentament,

Ricard Sánchez

Secretari General