Us fem a mans les instruccions de l’INSS on s’especifica com s’ha de procedir a la remissió de partes dels serveis públics de salut pel Coronavirus, especialment interessant en els supòsits de personal aïllat i l’expedició de partes de baixa amb caràcter retroactiu.

> DESCARREGAR INSTRUCCIONS

Atentament,

Ricard Sánchez

Secretari General