Pel vostre interès general us adjuntem el Reial Decret Llei 20/2020 publicat al BOE el passat 1 de juny, sobre l’ingrés mínim vital adreçat a aquells col·lectius sense ingressos.

L’ingrés mínim vital és una quantitat que va entre 470 i 1.100 euros en funció de les càrregues familiars d’aquelles persones que no disposin de recursos recurrents i es trobin en perill d’exclusió social.

L’entrada en vigor d’aquest Reial Decret és el mateix dia de la publicació al BOE.

DESCARREGAR REIAL DECRET LLEI 20/2020 DEL BOE