El 26 de juny va entrar en vigència el Reial Decret 24/2020, que posa en funcionament, entre d’altres, una mesura que ha despertat força polèmica: la nova forma d’informar els períodes d’activitat al SEPE.

Des del Gremi ja hem emès diversos comunicats, però com que aquest és un tema que genera moltes incidències en l’actualitat, volem aclarir de nou en què consisteix i com s’ha d’aplicar.

La mesura afecta només als treballadors en reducció de jornada, i passa perquè independentment de la seva reducció de jornada, al SEPE només se l’informin els períodes d’ocupació en jornades completes. Per tant, si un treballador fa 22 dies amb una reducció del 50%, al SEPE l’informarem que fa 11 dies amb una suspensió total.

Recordem que si els períodes d’activitat enviats al SEPE, no són correctes o bé no s’informen d’aquesta manera, els treballadors cobraran malament o no cobraran.

Adjuntem un arxiu del SEPE on ho explica amb més detall i on a més hi ha exemples de càlculs.

DESCARREGAR ARXIU SEPE