El dia 1 de maig va ser obert al públic el Museu del “Real Santuario de San José de la Montaña”, que va ser la impremta en la que es va imprimir una de les revistes més antigues de Barcelona “La montaña de San José” l’any 1930. Com a representació del Gremi van assistir Ricard Sánchez, Secretari General i Josep Rey, membre de la Junta Directiva del Gremi i gerent de Gráficas Rey. Durant la seva visita van poder veure les màquines i tipos de l’època. El “Real Santuario de San José de la Montaña”, està situat a l’avinguda Sant Josep de la Muntanya, 25 de Barcelona.