Quan és molt difícil obtenir dades fiables, amb informació precisa, de manera detallada i concreta del sector, el Gremi us ofereix aquest nou servei de Benchmarking salarial on podrà obtenir un anàlisi de salaris i amb les remuneracions mitges del sector, on vostè podrà comparar-les amb les remuneracions de la seva plantilla.

És l’eina per a determinar si els seus salaris o alguns dels seus equips o posicions estan en línia amb el sector, o bé infra o sobre pagats.

Perquè realizar-ho?

• Assegurar que les franges salarials de la seva empresa estan dins del mercat del sector gràfic.
• Per a establir la política salarial de l’empresa.
• Per a retenir als millors empleats.

Quina informació salarial inclourà l’informe?

• La comparativa de les funcions i categoria professional amb les taules i definicions del conveni vigent.
• Establiment de la categoria segons les funcions reals.
• Anàlisi gràfica de remuneració per les categories que té cada persona.
• Establiment dels salaris segons conveni i comparativa sector, establint màxims i mínims.
• Coneixement de la diferència amb altres empreses del sector.

Descripció del lloc de treball

La descripció detallada del lloc de treball funcions habituals i altres esporàdiques, determinarà la matriu de competències de cada empleat.

Per a això serà necessari obtenir:

• Títol del lloc en l’organització. Nivell salarial actual. Desglossament fix, prima i variable
• Àrea/departament
• A qui reporta
• Responsabilitats del lloc
• Formació requerida / Formació realitzada
• Experiència professional
• Metes o objectius: establerts i els comunicats al personal.

Aquest Benchmarking salarial permet tenir la capacitat d’obtenir una crítica constructiva, reconeixent assoliments, però establint mesures per a garantir la competitivitat de l’empresa.

En el moment de negociar augments, disminuirà el temps de discussió, i serà conforme a l’objectivitat i anàlisi. Normalment les negociacions salarials es realitzen sota criteris no objectius i emocionals.

Mitjançant aquest estudi salarial, les empreses podran descobrir i comparar les franges salarials i descobrir tendències i arguments per a pròximes negociacions, habilitats o punts crítics en les seves organitzacions, i comprendre les necessitats i habilitats del seu personal per a estructurar aquesta força de cara al futur.

Totes les informacions rebudes són de caràcter confidencial i no podran ser difoses per cap canal.

Si esteu interessats en aquest servei Benchmarking salarial de la seva plantilla 2022, per alinear les retribucions de la seva empresa, us podeu posar en contacte amb el Gremi, al telèfon 93 481 31 61 o bé per e-mail a marta@gremi.net indicant les dades de la seva empresa i persona de contacte, i us farem un pressupost a mida.