FSC® ha publicat la versió 3.1 de la norma FSC-STD-40-004 (Certificació en Cadena de Custòdia) que és aplicable a totes les organitzacions ja certificades. Aquesta nova versió va ser publicada el 2 de febrer de 2021 i va entrar en vigor l’1 de setembre del 2021.

Segons indicacions de FSC® les empreses que ja estan certificades hauran de realitzar la transició a la nova versió abans del 31 de desembre de 2022.

Per aquest motiu, durant les auditories de seguiment o renovació que es realitzin durant aquest any cal realitzar la transició a la nova versió, encara que algunes certificadores han ampliat el termini fins a 2023.

La nova versió comporta canvis rellevants relacionats amb la responsabilitat social de l’empresa que impliquen definir una nova política que reculli els requisits laborals fonamentals de FSC® i mantenir una autoavaluació que descrigui la manera en què s’apliquen aquests requisits.

Les noves versions de PEFC es van publicar el passat 17 de gener de 2020. En aquest cas serà possible continuar fent les auditories amb l’antiga versió fins al 14 d’agost de 2022. A partir d’aquesta data totes les auditories s’hauran de realitzar amb la versió de 2020 de la norma, i tots els certificats hauran de fer-se actualitzat abans del 14 d’agost del 2023.

Adjuntem a aquesta comunicació les noves versions de les normes i també la nova norma que regula les taxes relacionades amb la marca FSC® que han entrat en vigor el passat 1 de gener.

– DESCARREGAR FSC POLICY

– DESCARREGAR CERTIFICACIÓ CADENA DE CUSTÒDIA

– DESCARREGAR REQUISITS DE MARQUES

– DESCARREGAR NORMA CADENA DE CUSTÒDIA