El passat 14 de juliol va entrar vigor la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de treball i la no discriminació que té per objecte garantir i promoure el dret a la igualtat de tracte i no discriminació i respectar la igual dignitat de les persones.

Us adjuntem un resum d’aquesta Llei realitzat per l’assessoria laboral del Gremi.

DESCARREGAR INFORMACIÓ