Des de finals de l’any 2014 l’Agència Tributària treballava en el Sistema de Subministrament d’Informació Immediata (Sistema SII), pel qual determinats contribuents haurien de remetre la informació de la seva facturació en un termini màxim de 4 dies naturals des que la factura és emesa, o en el cas de factures rebudes, en un termini de 4 dies naturals des de la seva comptabilització.

El sistema SII afectaria inicialment a subjectes passius amb període de liquidació mensual: I) Grans Empreses; II) Contribuents en règim de de devolució mensual (REDEME) i, III) Contribuents en règim de grup d’entitats, establint-se la seva entrada en vigor per l’1 de gener de 2017.

En l’última reunió del Fòrum d’Associacions i Col·legis Professionals Tributaris celebrada a Madrid el passat 25 d’octubre, se’ns ha informat que, al contrari del que han defensat algunes publicacions en els últims dies, el sistema SII no entrarà en vigor l’1 de gener de 2017.

Segons l’Agència Tributària, el sistema SII proporcionaria importants avantatges per als contribuents, destacant-se entre elles l’eliminació de determinades obligacions formals (models 347, 340 i 390), l’obtenció de predeclaraciones per a la liquidació de l’IVA, l’agilitat de les devolucions, la gestió dels llibres de registres d’IVA des de la Seu Electrònica de l’Agència i l’ampliació del termini de pagament en què hagi de procedir-se a la liquidació.

 

Per a més informació al respecte es poden posar en contacte amb la nostra assessoria fiscal, al telèfon 93 481 31 61.