Els informem de la publicació en data  30 de març de 2017, en del Diari Oficial de la Generalitat de la modificació de la Llei Reguladora dels residus amb el text següent:

2.- Afegeixen dues lletres, la e i la f, a l’apartat 2 de l’article 3 del text refós de la llei reguladora dels residus amb el text següent:

“e) Bossa de caixa: qualsevol bossa utilitzada per transportar la compra i que e pot portar en una sola mà gràcies a la confecció de nanses , com ara bosses samarreta, bosses de nansa encunyada, bosses de nanses de plàstic flexible, bosses de nanses rígides, bosses de nanses de corda, i qualsevol altre tipus de bossa amb nanses.

f) Bossa de lliurament a domicili; qualsevol bossa, amb nanses o sense, utilitzada pels servis propis o subcontractats pels punts de venda de mercaderies o productes per a transportar i lliurar a domicili la compra de llurs clients.”

3. S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 10 del text refós de la llei reguladora dels residus, amb el text següent:

“5. Es prohibeix el lliurament gratuït de bosses de caixa o de lliurament a domicili de qualsevol material plàstic inclòs el plàstic en general, plàstic oxodegradable i el plàstic biodegradable, amb exclusió de les bosses compostables que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 13432 o equivalent, en els punts de venda de mercaderies o productes.”

 

Tenim a la seva disposició la normativa UNE-EN 13432 per a la seva consulta.

 

Atentament,

Ricard Sánchez
Secretari General