Benvolguts/des

Us adjuntem la Memòria del Gremi corresponent a l’exercici 2016.

Si bé totes les informacions importants han estat comunicades oportunament mintjançant les habituals circulars informatives, mailings, web i a través de la revista GREMI, el nostre propòsit d’enguany és reflectir d’una manera fidel i concisa tots aquells actes i fets importants que s’han dut a terme al Gremi durant l’any 2016.

DESCARREGAR MEMÒRIA 2016