Benvolgut agremiat,

En relació a les consultes realitzades pels agremiats creiem oportú reiterar-vos que els impressors i mitjans de comunicació són agents imprescindibles per la difusió de la llibertat d’expressió, que inclou per ser efectiva, la llibertat d’impremta i publicació.

El nostre ordenament jurídic recull i empara aquests drets, i és obligació dels poders públics garantir-ne el seu exercici.

Els nostres serveis jurídics resten a disposició dels agremiats per qualsevol incidència que entenguin limiti el ple exercici de la seva activitat.

 

Atentament,

IBAN CID

President