Ens plau adjuntar la convocatòria de la Missió Comercial a MÈXIC I GUATEMALA, que tindrà lloc del 6 al 10 de novembre de 2017, que coincideix en dates amb la Fira Plastimagen, les empreses participants comptaran amb un ajut d’ACCIÓ.

La missió consistirà en un viatge a realitzar per un grup d’empreses al mercat objectiu – Mèxic i Guatemala – amb un programa concret d’actuacions per a cadascuna de les empreses participants. Principalment el programa pot incloure la realització d’entrevistes amb clients potencials, la selecció de representants, socis locals o distribuïdors, l’estudi de possibles inversions, etc…

ORGANITZACIÓ

En aquesta missió participaran empreses del Gremi, del Centre Metal·lúrgic, de la Unió Empresarial Metal·lúrgica, de la Unió Patronal Metal·lúrgica, de la CECOT i ASCAMM, i comptarà amb la col·laboració del Delegat de Plametall a Mèxic i Guatemala

D’acord amb la normativa d’ACCIÓ les empreses participants en la missió hauran de comptar amb una agenda d’entrevistes feta per a una entitat especialitzada. En funció dels requeriments de l’empresa, el servei de preparació d’agenda de contactes poden ser de dos tipus:

Despeses addicionals a càrrec de l’empresa participant: desplaçaments interns al país de destí, àpats, o qualsevol altra despesa no enumerada en el pressupost anterior.

Les empreses participants a la missió disposaràn d’una subvenció de 1.090,83 € en concepte de viatge. L’ajuda econòmica per aquesta activitat està subjecte a l’aprovació final d’ACCIÓ i podria ser modificada.
D’acord amb la normativa d’ACCIÓ per a cobrar l’ajut:

• Les empreses hauran de presentar, un cop finalitzat el viatge, les targes d’embarcament o la confirmació electrònica de la compra del bitllet.
• Les empreses tenen que estar al corrent de pagaments amb Seguretat Social, Hisenda i ACCIÓ.
• Les empreses participants poden ser industrials o de serveis, sempre que aquests es realitzin a l’estranger i per a no residents. Les empreses comercials només podran ser beneficiaries en aquells casos en que assumeixin la tasca comercial d’empreses industrials o de serveis formant part del mateix grup empresarial.(vinculació mínima del 25% del capital).

NORMES GENERALS D’INSCRIPCIÓ A LA MISSIÓ

  1. 1. En el moment de fer la inscripció cal presentar la següent documentació:
  2. a. Formulari d’inscripció emplenat.
  • Comprovant de l’ingrés o de la transferència bancària per un import de 474,00€ + IVA, al nº de compte ES97 0081 0016 1100 0180 6784 en concepte de quota d’inscripció (a l’hora de fer la transferència indiqueu “MISSIÓ MÈXIC 2017”). Aquest import es retornarà automàticament a les empreses que no siguin finalment seleccionades i serà retingut en el cas d’empreses que renunciïn a la seva participació.
  • Enviar comprovant de la transferència al contacte indicat més a baix.
  • Pel que fa a la preparació de contactes PREMIUM, s’haurà d’abonar el seu cost abans de l’inici del viatge.
  • Atesa la limitació de places, la selecció definitiva dels participants es realitzarà entre totes les empreses que hagin complert totalment les condicions anteriors. Cal tenir present que tindran preferència les empreses que vulguin iniciar les seves activitats d’exportació en aquest país i que necessitin preparació d’agenda de contactes Premium  en el mercat objectiu.
  • Abans de l’inici del viatge, l’empresa participant haurà d’haver abonat les despeses d’inscripció i la totalitat de les despeses de preparació de contactes.
  • Les empreses participants es comprometen a aportar la documentació sol·licitada en els terminis establers. L’entitat organitzadora declina tota responsabilitat si el no compliment del termini impedeix cobrar l’ajut.
  • L’Entitat Organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció sempre que no es compleixi amb el mínim establert de participants.

INSCRIPCIÓ

Per a confirmar la vostra participació caldrà que feu una transferència de 573,54€.

– PER AL FORMULARI CLIQUEU AQUÍ


Per a qualsevol consulta al respecte us podeu posar en contacte amb el Departament de Promoció Internacional del Gremi:

JOSEP M. CAMPANERA – jm.campanera@gremi.net – Tel. 93 481 31 61