Li informem sobre certs aspectes que entenem poden resultar del seu interès, en relació a la regulació derivada de la Directiva Europea MIFID II nº 2014/65/EU, que imposa l’obligació respecte de l’obtenció del número LEI (Legal Entity Identifier) per a tot tipus de persones jurídiques, incloses les fundacions i associacions.

El proper 3 de gener de 2018 entra en vigor la directiva nº 2014/65/EU (coneguda com MIFID II) que regula les condicions d’autorització i funcionament de les Empreses de Serveis d’Inversió i els requeriments d’organització i conducta per als participants al mercat, amb l’objectiu de millorar la protecció de l’inversor.

En aquest sentit, entre la resta de regulacions que implica l’esmentada directiva, s’imposa l’obligació per la qual totes les persones jurídiques que desitgin operar els mercats obtinguin el nombre LEI (legal identity number en anglès).

El LEI és un codi alfanumèric de 20 dígits que han de sol·licitar les persones jurídiques que operin al mercat, la qual cosa implicarà que els bancs i altres institucions de crèdit estan obligats a negar-se davant qualsevol operativa, si consideren que el seu client ha de comptar amb el nombre LEI i no disposa d’ell, ja que més concretament i segons l’esmentada directiva, les empreses de serveis d’inversió i les entitats de crèdit que executin transaccions sobre instruments financers admesos a negociació en un mercat per compte de clients que siguin persones jurídiques, han d’obtenir d’aquests clients el LEI que els identifiqui abans d’executar les operacions (Art. 26 MIFID II).

Els organismes responsables de l’expedició del número LEI són els registres mercantils de cada província, els quals han habilitat una pàgina web per a la tramitació de la sol·licitud d’aquest codi de forma telemàtica: www.justicia.lei.registrador.org. Així mateix, cal apuntar que l’obtenció del mateix suposa un pagament inicial de 120 euros, així com una quota anual de 50 euros per a la seva renovació.

D’altra banda, si bé les entitats bancàries i altres entitats d’inversió, estan contactant amb els seus clients a aquest efecte, són poques les persones jurídiques que han obtingut fins avui aquest codi, en proporció al global d’entitats jurídiques que es calcula que ho haurien de posseir, per la qual cosa tenint en compte que a partir el proper dia 3 de gener de 2018 serà imprescindible per operar amb els mercats, recomanem la seva obtenció sense perjudici de contactar amb el seu banc o agència d’inversió als efectes oportuns, tot això en llaures a evitar el possible col·lapse o perjudici que pugui existir a partir d’aquesta data davant la impossibilitat d’operar als mercats.

Per a més informació poden contactar amb l’assessoria fiscal del Gremi, Tel. 93 481 31 61