Com ja vam fer referència en l’últim comunicat laboral del mes de juliol, la negociació del conveni va quedar suspesa en trencar unilateralment, la representació sindical, la mesa negociadora.

En aquell moment, i a pesar que en principi, tant CCOO com UGT acceptaven les nostres propostes, en la reunió final i sense quedar clars quins eren els motius, es va procedir a la ruptura.

Dilluns passat 16 d’octubre, es va obrir un procés de mediació previ a la convocatòria de vaga, on basant-nos en el principi de bona fe en la mediació i després de tota la jornada negociant, acceptem el que se’ns van comunicar els mediadors com una proposta sindical per al tancament. Aquesta oferta incloïa:

1. Increment salarial per 2017-2018 superior a la mitjana dels increments pactats en els convenis signats durant 2017.
2. El pagament d’una quantitat lineal NO ABSORBIBLE (Encara que sí compensable amb les quantitats lliurades a compte de conveni), per a totes les categories del conveni a l’efecte de compensar una negociació perllongada en el temps, equilibrant els efectes a 1 de gener de 2017.
3. Millora dels drets d’absències retribuïdes, contemplant supòsits extensius a les parelles de fet.
4. Incorporació de protocols que regulen l’actuació en situacions d’assetjament.
5. Eliminació de la preferència en l’elecció del torn de vacances per antiguitat.
Davant de totes les anteriors concessions, les centrals sindicals no han acceptat CAP DE LES PROPOSTES que en matèria de flexibilització i millora de la productivitat s’havien sol·licitat per la representació empresarial.

Sorprenentment, quan es plantejava la signatura del preacord, i per motius que entenem aliens a les reivindicacions del sector, es va procedir a la ruptura unilateral per part de la representació sindical, formalitzant-se l’endemà la convocatòria de vaga per als dies 25-26 octubre i 7-8 novembre.

Davant aquesta desconcertant actuació per part dels representants dels treballadors, hem de mantenir les nostres propostes i entenem que de portar-se a efecte la vaga prevista, quan es reprenguin les negociacions es faria retirant tot allò que havíem compromès en la reunió mediadora.

Per a qualsevol aclariment, informació o consulta poden dirigir-se a la nostra assessoria laboral.

 

 

 

 

COMISSIÓ LABORAL DE FEIGRAF

Tel. 93 481 31 61

 

DESCARREGAR VERSIÓ PDF