Barcelona, 6 de novembre de 2017

Després de la celebració de les Assemblees amb els treballadors i treballadores del sector d’Arts Gràfiques, als diferents territoris i l’ACCEPTACIÓ DEL PREACORD, per majoria,

– QUEDA SENSE EFECTE LA VAGA DEL SECTOR D’ARTS GRÀFIQUES PER ALS DIES 7 I 8 DE NOVEMBRE DE 2017.

Així mateix, es procedirà a convocar a la Taula Negociadora per a la signatura del Conveni.

 

Atentament,

Ricard Sánchez

Secretari General