Seguint amb la iniciativa de l’Executiu de les últimes setmanes, el 12 de març ha estat publicat el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

Algunes d’aquestes mesures estaven recollides en el projecte de Llei de Pressupostos que no es va arribar a tramitar i ara s’aproven com Decret Llei, pendent de ser convalidat per la Diputació Permanent del Congrés en les pròximes setmanes.

DESCARREGA INFORMACIÓ