Davant la possibilitat que des del Govern central s’acabi decretant un confinament més estricte on es limitin l’activitat industrial, i considerant el desconeixement que fins a la data ha manifestat sobre l’estructura productiva sectorial, ens adrecem a totes aquelles empreses del Gremi que formin part, per petita que sigui la seva participació de la cadena dels proveïdors essencials dels sectors de l’alimentació i begudes, béns de primera necessitat, medicaments, productes sanitaris i material de protecció, perquè ens remetin un escrit on s’indiqui: “Aquesta empresa no pot aturar la seva producció per formar part de la cadena de proveïdors essencials de la indústria.”

Tot i que per definició aquestes empreses globalment ja estarien incloses i protegides per la norma que pogués sortir, nosaltres adreçaríem aquesta relació, si calgués als nostres representants a Foment de treball i CEOE, i validaríem el caràcter de proveïdor indispensable per al seu trasllat, als organismes oficials o representants dels governs que així ho sol·licitessin.

Podeu enviar els vostres escrits als mails gremi@gremi.net o r.sanchez@gremi.net 

Atentament,

Ricard Sánchez

Secretari General

P. D. Comunicació, comunicació gràfica i altres serveis d’informació, entenem que seran objecte d’un tractament diferent al de la indústria. Ja us anirem informant.