Tal i com us vàrem avançar ahir, la Generalitat de Catalunya ha habilitat un registre d’empreses essencials.

Aquest registre no substitueix l’obligació de fer el certificat de desplaçament publicat al Boe i que us hem enviat amb la nota informativa núm. 33 d’avui.

Us recomanem que totes les empreses que esteu treballant en serveis essencials us inscrigueu en aquest registre. Majoritàriament les nostres empreses s’hi troben a l’activitat de proveïdor crític de productes o serveis.

Heu de fer aquesta inscripció individualment. 

És important que figureu en aquest Registre.

S’ha habilitat un mecanisme de comunicació a l’administració d’activitat essencial o de suport a l’activitat essencial, per donar seguretat a les empreses industrials manufactureres i a les persones treballadores.

Aquesta comunicació facilita les tasques de control, adequació a la situació de confinament i seguretat de les mateixes empreses i persones treballadores en els seus desplaçaments.

Per tal de poder continuar amb la seva activitat durant el període de declaració de l’estat d’alarma, les indústries manufactureres, han de fer saber a l’Administració que la seva activitat està considerada com a essencial.

Les activitats industrials manufactureres considerades essencials són les que es troben recollides en els supòsits 2, 4 i 5 de l’annex del Reial Decret Llei 10/20202, de 29 de març. Per tant es considerent activitats essencials:

  • aquelles que es duen a terme de manera directa com a activitat essencial
  • les que duen a terme els proveïdors crítics per a l’activitat essencial.

El nou tràmit disposa de dues modalitats, un per a cada tipus d’activitat, directa o de proveïdor crític de productes o serveis. 

> FER REGISTRE

Ben cordialment,

Ricard Sánchez

Secretari General