Us facilitem la relació de documents publicats recentment per l’Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, relatius a la prevenció de riscos laborals front a l’exposició al coronavirus (SARS-COV-2).

Pel que fa al nostre sector, l’aplicable preferentment és el que fa referència al sector industrial, però preferim donar-vos un ventall prou ampli per la vostra informació. Són mesures que actualment hauríeu d’aplicar qui estigueu treballant, i els que us aneu incorporant a mesura que la derogació de l’estat de confinament ho permeti i fins que es declari finalitzada la crisi sanitària del covid-19


NTP 1143: Guants de protecció contra microorganismes

Data de publicació: 18-3-2020

– Descarrega aquí


Comparatives d’especificacions t’ecniques aplicables a mascaretes autofiltrants

Data de publicació: 20-3-2020

– Descarrega aquí


Prevenció de riscos laborals vs COVID-19. Compendi no exhaustiu de fonts d’informació

Data de publicació: 25-3-2020

– Descarrega aquí


Díptic. Respira amb seguretat. Mascareta dual

Data de publicació: 27-3-2020

– Descarrega aquí


Riscos psicosocials i treball a distància per COVID-19. Recomanacions per l’ocupador

Data de publicació: 31-3-2020

– Descarrega aquí


Roba de protecció front a agents biològics

Data de publicació: 31-3-2020

– Descarrega aquí


Orientacions preventives front al COVID-19 en el sector industrial

Data de publicació: 2-4-2020

– Descarrega aquí


 

Ben cordialment,

Ricard Sánchez

Secretari General