El Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de Març, contempla una sèrie de mesures per a la flexibilització d’ajornaments per a pimes i autònoms.

A la informació que us adjuntem podeu veure aquestes mesures i les seves instruccions.

> DESCARREGAR INFORMACIÓ

Ben cordialment,

Ricard Sánchez

Secretari General