Amb data d’avui s’ha aprovat la pròrroga dels Ertos Covid fins a 31 de gener de 2021. El Reial Decret incorpora noves modalitats d’Ertos.

Us adjuntem dos documents: el Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre publicat al Boe amb data d’avui, i la Guia elaborada per la CEOE perquè us orienteu sobre com queda aquesta matèria d’acord amb la legislació actual.

Atès a la complexitat dels decrets, des del Gremi estem elaborant una nota informativa resum que us enviaríem com a complement de la present en el més breu plaç possible.

>DESCARREGAR REIAL DECRET LLEI 30/2020 PUBLICAT AL BOE

>DESCARREGAR GUIA ELABORADA PER LA CEOE