Us adjuntem nota informativa sobre la normativa de regulació del teletreball a l’empresa.

  • Primer: El teletreball és una prerrogativa de l’empresari. És a dir, la proposta de teletreball neix a iniciativa de l’empresari.
  • Segon: És de caràcter voluntari. No es pot imposar.
  • Tercer: Les compensacions es regularan per via del conveni col·lectiu. Actualment no hi ha res.
  • Quart: Ha de constar per escrit l’acord de teletreball.
  • Cinquè: Mateixos drets del teletreballador que el del treballador presencial.
  • Sisè: No hi ha cap acomiadament objectiu per manca d’adaptació al lloc de treball. La negativa al teletreball no serà causa de l’extinció de la relació laboral per causa objectiva.

Cal recordar que aquest teletreball és diferent al que es va efectuar amb motiu de la pandèmia obligat per la prohibició governamental d’assistir als centres de treball.

Com a tot tema nou creiem que abans d’impulsar una mesura d’aquest tipus cal valorar els pros i contres i analitzar-los cas per cas.

Per més informació podeu consultar a la nostra assessoria laboral.

DESCARREGAR REIAL DECRET LLEI 28/2020 PUBLICAT AL BOE