Instrucció 24/2020, de 2 d’octubre, de la Secretaria General, sobre el procediment administratiu per a la tramitació de sol·licituds de declaració d’empresa depenent o integrant de la cadena de valor d’empreses de sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d’ocupació i una baixa taxa de recuperació d’activitat, a la que es refereix la disposició addicional primera del Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

S’ha publicat la Instrucció 24/2020, de 2 d’octubre, de la Secretaria General, sobre el procediment administratiu (s’inclou link amb formulari) per a la tramitació de sol·licituds de declaració d’empresa depenent o integrant de la cadena de valor d’empreses de sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d’ocupació i una baixa taxa de recuperació d’activitat, a la que es refereix la disposició addicional primera del Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació, amb la voluntat de resoldre dubtes i clarificar els diferents procediments que en la citada norma es detallen, i d’acord amb allò previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

DESCARREGAR INSTRUCCIÓ 24/2020