De conformitat amb el que disposa a l’article 1 del Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, les empreses que estiguin en Erto tindran que presentar abans del 20 d’octubre una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació.

Us adjuntem:

  • Fulla informativa Sepe Què ha de fer l’empresa amb els treballadors que continui en Erto derivat del Covid 19 a partir de l’1 d’octubre de 2020?
  • Guia bàsica del Sepe “Tramitació prestacions per desocupació per Ertos Covid-10.
  • Assistent per generar la plantilla.

 

– DESCARREGAR FULLA INFOMATIVA I GUIA BÀSICA SEPE

– DESCARREGAR ASSISTENT PER GENERAR PLANTILLA