Com sabeu amb data 25 d’octubre es va procedir a decretar “El toc de queda” per tal de limitar la circulació entre les 22h i les 6h en tot el territori de Catalunya. Els treballadors que s’hagin de desplaçar dintre d’aquest horari hauran de dur un certificat per desplaçament com el que us acompanyem amb arxiu adjunt.

A la vegada hi ha un seguit de desplaçaments autoritzats que queden recollits en l’ordre que us adjuntem. Bàsicament es tracta de supòsits motivats per raons sanitàries, d’urgència i excepcionalment per assistència a espectacles.

Per a més detall us recomanem llegir aquesta resolució.

>DESCARREGAR CERTIFICAT AUTORESPONSABLE DE DESPLAÇAMENT

>DESCARREGAR RESOLUCIÓ SLT/2620/2020E