En relació als certificats per desplaçaments a la feina, us hem d’informar que els únics models emesos per la Generalitat són els que consten a la nota informativa núm 89 que us vàrem enviar.

Malgrat això, alguns agremiats ens comenten que els hi han posat problemes en controls i per aquest motiu ens hem posat en contacte amb el Departament de Treball, on ens confirmen que en relació a les mesures restrictives publicades en data 30/10/2020 no s’ha publicat cap document específic, per tant ha de ser vàlid el document esmentat.

Us recomanem que ho acompanyeu amb un model de declaració responsable similar a l’utilitzat en la 1a fase de la pandèmia el qual us adjuntem, tot recomanant-vos incorporar també municipi d’origen i municipi de destí en el desplaçament per si hi hagués confinaments municipals.