El passat 13 d’abril de 2021, es va publicar AL BOE la Llei 3/2021, de 12 d’abril, per la qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del COVID-19. Vigent a partir del 13 d’abril, recull mesures que desenvolupen el Reial Decret Llei 8/2020 relatives a la protecció a l’ocupació durant l’emergència sanitària ocasionada pel coronavirus.

És possible que els propers dies publiquin nous Decrets on es detalli la pròrroga dels Ertos vinculats a casusa del Covid-19, tot acordant la durada de la pròrroga i les condicions.

El text del BOE de 12 d’abril incorpora noves obligacions per a l’empresari, tot destacant el fer-se càrrec de la devolució de prestacions percebudes de forma indeguda pel treballador.

Us continuarem informant.

DESCARREGAR INFORMACIÓ