REIAL DECRET LLEI 11/2021, DE 27 DE MAIG, SOBRE LES MESURES URGENTS PER A LA DEFENSA DE L’OCUPACIÓ, LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA I LA PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS

S’ha publicat el Reial Decret Llei 11/2021, de 27 de maig, pel qual es prorroguen els ERTOS per força major per a determinats sectors econòmics, i les dues figures d’ERTO d’impediment i limitació d’activitat fins al 30 de setembre de 2021, i es manté la clàusula de salvaguarda de l’ocupació en cas d’aplicar exoneracions.
En aquest Reial Decret Llei queda recollit el V Acord Social en Defensa de l’Ocupació aconseguida entre el Govern, les organitzacions sindicals UGT i CC.OO. i les patronals CEOE i CEPYME.

Us adjuntem un resum d’aquest Reial Decret Llei realitzat per la nostra assessoria laboral així com la seva publicació al BOE.

DESCARREGAR RESUM REIAL DECRET LLEI 11/2021

DESCARREGAR REIAL DECRET LLEI 11/2021 PUBLICAT AL BOE