Arrel de l’inici de la pandèmia, tant Generalitat com el Govern Central van recomanar no fer ús del material gràfic tant a l’àmbit dels espectacles, museus, biblioteques, exposicions, com en altres esdeveniments de caràcter públic.

Actualment i una vegada constatat la irrellevant capacitat de transmissió del paper amb relació a la Covid-19, encara sembla que hi ha ajuntaments, organismes públics i promotors d’espectacles que mantenen aquestes restriccions. Durant aquest mes de setembre tenim previst mantenir una reunió amb els representants de la Generalitat i voldríem conèixer si us heu trobat amb algunes d’aquestes prohibicions i limitacions pel que fa a la vostra feina.

A les empreses agremiades, us agrairíem que ens tornéssiu el petit formulari que us adjuntem, per email a gremi@gremi.net

DESCARREGAR FORMULARI