El proper 29 de juny a les 17,30 hores, el Gremi celebra l’Assemblea General pels seus agremiats amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informe del president.

3. Entrega de la Memòria d’Activitats.

4. Lectura i aprovació si procedeix del Balanç. Comptes de resultats de l’exercici 2015.

5. Nomenament dels Censors de Comptes per a l’exercici 2016.

6. Precs i preguntes.

A les 18,30 h es donarà pas a la conferència d’Anton Costas, president del Cercle d’Economia, sobre el balanç soci-econòmic del primer semestre del 2016 i perspectives del segon semestre. La seva visió sobre l’especial moment que s’està atravessant, tant a nivell polític com econòmic, ens ajudarà a valorar quina ha de ser la nostra actuaciódins del marc de la nostra empresa.

“L’economia en 2016 i més enllà: motors interns i vents de cua

En acabar es servirà un cocktail per a tots els assistents.

Es prega confirmació d’assitència trucant al telèfon 93 481 31 61 o bé per e-mail a marta@gremi.net