gremi_feigraf

Barcelona, 13 de juliol de 2017

Us comuniquem que ha finalitzat sense acord la Mediació per a la signatura del Conveni Col·lectiu del Sector, celebrada en el dia d’avui, en el SIMA.

Davant les nostres propostes de millora de l’organització i de la producció, imprescindibles per la viabilitat de les nostres empreses, la representació sindical ha optat per desestimar la totalitat de les mateixes.

En conseqüència i a curt plaç, no va existir acord, per tant el Conveni continua vigent en les actuals condicions d’ultraactivitat.

Per la nostra part, insistirem en la conveniència de dotar al sector de les eines necessàries que el Conveni proporciona i confiem en retornar les negociacions que facin possible un nou acord.

 

Atentament,

La Comissió Laboral