Benvolgut agremiat,

Els sindicats més representatius del sector han convocat una jornada d’aturades parcials per a tots els torns de treball el proper dia 8 de març.

Concretament, a les jornades partides i continuades en torn de matí, la vaga tindrà lloc de 11:30 a 13:30 hores, per a les jornades continuades en el torn de tarda serà de 16:00 a 18:00 hores, i al torn de nit les dues primeres hores del mateix, llevat d’aquelles empreses que es notifiqui un horari diferent.

Els efectes salarials per al personal que secundi aquesta vaga serà la pèrdua de retribució proporcional, tant del salari d’aquell dia com la part proporcional corresponent als dies de descans setmanal, com a les pagues extraordinàries.

Tanmateix, a efectes de cotització, els treballadors que facin vaga romandran en situació d’alta especial amb suspensió d’obligació de cotitzar.

En cas de necessitar més informació, us podeu adreçar al departament laboral del Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya al telèfon 93 481 31 61.