El passat 12 de març el Consell de Ministres va aprovar la creació del Fons de Recapitalització d’Empreses Afectades per COVID (Reial Decret Llei 5/2021, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19). És un fons de suport a la solvència d’empreses mitjanes que travessin dificultats de caràcter temporal a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, però que es considerin viables a futur i també ho fossin abans de l’inici de la crisi sanitària.

Aquest nou fons està dotat amb 1.000 milions d’euros i la seva gestió ha estat encomanada a COFIDES (Compañía Española de Financiación del Desarrollo).

El fons es dirigeix a enfortir i recuperar d’una forma àgil i eficaç la solvència d’empreses de mitjana grandària que, no tenint problemes de viabilitat a data de 31/12/2019, s’han vist afectades a conseqüència de l’impacte de la crisi de la COVID-19 i continuen sent viables a mig i llarg termini.

Us detallem les principals característiques del Reial Decret Llei 5/2021, de 12 de març:

a. Objecte: Dirigit a reforçar els balanços d’empreses que eren viables a desembre de 2019, però que s’enfronten a problemes de solvència per la pandèmia.

b. Dotació i gestió: Aquest fons està dotat a 1.000 milions d’euros i serà gestionat per COFIDES, empresa amb capital públic-privat.

c. Instruments: Les ajudes es realitzaran en forma d’instruments financers, com a préstecs ordinaris, préstecs participatius, capital o altres a empreses que travessin dificultats temporals i que no puguin accedir a les ajudes del Fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques, gestionat per SEPI, que té un import mínim d’aportació de 25 milions d’euros. En cap cas el Fons farà costat financerament a empreses que amb anterioritat a la crisi de la COVID-19 tinguessin problemes de viabilitat o a aquelles que es considerin inviables a futur. El finançament atorgat amb càrrec a aquest Fons serà incompatible amb l’atorgada pel Fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques, previst en el Reial Decret Llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per a la reactivació econòmica i l’ocupació.

Pendent d’aprovació pel Consell de Ministres:

  • El Fons està pensat per a qualsevol empresa de qualsevol sector de tamany mig, amb una facturació anual en 2019 d’entre 15 a 400 milions d’euros
  • Han de ser empreses que es trobin “En dificultats temporals”, és a dir que tinguin un decreixement de la xifra de negoci respecte a l’any 2020, del 30% o fins i tot una mica més baix.
  • Que sigui viable abans i després del Covid-19.
  • Es farà un ràting financer (encara no sap si serà un ràting propi o extern ).
  • Serà un fons de risc però hi haurà límits.
  • Les empreses no podran haver tingut pèrdues en l’exercici 2019.
  • El llindar de les peticions estarà possiblement entre 5 i 25 milions d’euros.
  • Serà clau per a ells el pla de negoci, que tot sol·licitant haurà de presentar
  • Aalitzaran cas per cas i el Préstec Participatiu serà l’instrument estrella però poden fer inversions de capital, i també es podran ser préstecs que complementin als anteriors.

Els criteris d’elegibilitat es determinaran per Acord del Consell de Ministres al llarg del mes de juny i donat que será necessari posteriorment la Declaració de Compatibilitat d’Ajudes de la Comissió Europea per ser Ajudes de l’Estat, s’estima que a inicis de juliol es realitzi l’apertura del plaç de sol·licituds.

Des del Gremi disposem d’una assessora especialitzada en aquest servei.

Si esteu interessats/des en què us fagi l’elaboració dels documents, només cal que ens envieu un mail a infoweb@gremi.net amb les vostres dades (Empresa, persona de contacte, telèfon i email) i la nostra assessora es posarà en contacte amb vosaltres.